Roland Sköld Skorstensfejare

Skorstensrenovering i Skellefteå med omnejd

Skorstensrenovering Skellefteå

Rensning av ventilationskanaler

Med åren samlas det damm i ventilationskanalerna vilket medför sämre luftcirkulation och i slutänden högre uppvärmningskostnader då värmeanläggningens effektivitet försämras.

Vi rekommenderar en rensning av ventilationskanalerna vart tredje till sjätte år. Kontakta oss för offert eller bokning.

Besiktning av skorstenar Skellefteå

Besiktning av skorstenar, rökkanaler och eldstäder

I en eldstad som inte är eldad i under längre tid kan murstocken spricka. Är du osäker på din eldstad kan du beställa en besiktning av oss.

Vi utför okulärbesiktning med kamera för att hitta möjliga fel och brister utan att behöva göra större ingrepp i din bostad.

Vid eventuella fel erbjuder vi följande tjänster för att åtgärda dem:

  • Ommurning
  • Montering av insatsrör
  • Glidgjutning med keramisk gjutmassa

Sotning och rensning

Om du söker dispens hos kommunen kan jag även sota din skorsten och eldstad. 
Samma sak gäller imkanaler till storkök och restauranger.

Försäljning av skorstenar och kakelugnstillbehör

Vi har det mesta inom skorstenar till försäljning. Till exempel stålskorstenar, blockskorstenar, insatsrör och kakelugnstillbehör.